Voorstelling kantoor

Advocaat Nathalie Leten is lid van de Balie van Antwerpen sedert 1998.

Na het voltooien van haar stage in Antwerpen, startte zij haar eigen advocatenkantoor in Kapellen. Dit met succes.

Via haar website www.nathalieleten.be kunt u gratis een eerste, individueel juridische advies aanvragen waarbij u het probleem aankaart met kort feitenrelaas en vraagstelling.

Advocaat Leten is vooral gespecialiseerd in echtscheidingen, beëindiging samenwoning, het ouderlijk gezag en omgangsrecht met kinderen.

Een echtscheiding of relatiebreuk is meestal een emotioneel proces. Toch is een zakelijke afwikkeling gewenst en zelfs noodzakelijk.

Naast de verplichting een advocaat in te schakelen bij een echtscheiding, is de advocaat ook een onmisbare schakel in de gehele afwikkeling.

Betrokkenheid, inleving en ervaring zijn belangrijke aspecten om tot een goed juridisch resultaat te komen.

Voor u als cliënt betekent dit dat u zich daadwerkelijk gezien voelt en dat wij u helpen de complexiteit van wetgeving en jurisprudentie te begrijpen en wanneer nodig te vertalen naar begrijpelijke taal.

Specialisaties / domeinen van het recht

echtscheiding / huurrecht/ aanvragen collectieve schuldenregeling / verkeersrecht

Mr. Nathalie Leten heeft als voornaamste specialiteit het echtscheidingsrecht (echtscheiding onherstelbare ontwrichting, vereffening- verdeling huwgemeenschap ..), maar zij houdt zich ook bezig met burgerlijk recht, familierecht, vorderingen tot levensonderhoud of alimentatievorderingen,  dringende en voorlopige maatregelen Vredegerecht, beëindiging wettelijke of
feitelijke samenwoning en het hoederecht of omgangsrecht met kinderen….

Uiteraard strekt het personen- en familierecht veel verder dan deze geschetste situaties. Denk maar aan vaderschapsbetwisting, vaderschapserkenning, verdediging van minderjarigen, onbekwamen  …

Familierechtelijke gebeurtenissen kunnen immers ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van alle betrokken partijen. (ex-partners, ouders, grootouders, derden, …) en hebben hun impact op andere facetten van het leven zoals het huren, verkopen, financiën, beheer,….

Ook worden we steeds meer geconfronteerd met verkeersongevallen hetzij verkeersovertredingen. De bijstand van een advocaat is ook hier vaak noodzakelijk.